Produkty chemiczne

Nasze produkty powstają wyłącznie z surowców pierwotnych i pełnowartościowych (nie stosujemy surowców po recyklingu), z czego wynika wysoka jakość i pełna powtarzalność parametrów jakościowych wszystkich partii wyrobów.

Produkujemy także wiele innych, nietypowych rozcieńczalników i zmywaczy skonfigurowanych stosownie do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Dostępne opakowania: 5 l, 10 l, 20 l, 25 l oraz opakowania własne odbiorcy dla wyrobów luzem.

Grupa Bio Oligo produkty

W naszej stałej ofercie posiadamy przedstawione poniżej produkty:

 • Rozpuszczalnik toluenowy przeznaczony do farb i lakierów olejnych, nitro, renowacyjnych, ftalowo-karbamidowych, klejów typu butapren oraz do odtłuszczania. Nadaje się do czyszczenia narzędzi metalowych z mocnymi, zaschniętymi zabrudzeniami.

 • Rozpuszczalnik Aceton techniczny przeznaczony  jedynie do użytku profesjonalnego. Wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu, ma bardzo silne właściwości, które przed użyciem wymagają środków ochrony i odpowiednich zabezpieczeń. 

 • Rozpuszczalnik uniwersalny do farb  doskonale nadaje się do mycia narzędzi oraz urządzeń aplikacyjnych czy malarskich.

 • Rozpuszczalnik akrylowy odpowiedni do rozcieńczania lakierów akrylowych, podkładów akrylowych i nieprzezroczystych baz do farb metalicznych. 

 • Rozpuszczalnik alkidowy przeznaczony do rozcieńczania farb alkidowych jak i mycia narzędzi malarskich.

 • Rozpuszczalnik bitumiczny Rozcieńczalnik do wyrobów bitumicznych doskonale sprawdza się w rozcieńczaniu wyrobów bitumicznych jak farby, lakiery, masy uszczelniające itp.

 • Rozpuszczalnik etylokrzemianowy do farb Produkt stosowany jest do rozcieńczania bardzo wymagających farb podkładowych. Jest to produkt silnie specjalistyczny, który swe zastosowanie znajduje w hutach, przy budowach konstrukcji stalowych czy przy budowach okrętów i statków.

 • Benzyna ekstrakcyjna Jest wykorzystana do odtłuszczania powierzchni, czyszczenia urządzeń i narzędzi, a także rozcieńczania innych płynów.

 • Nafta techniczna uniwersalna ma główne zastosowanie znajduje przy myciu i konserwacji urządzeń mechanicznych.

 • Rozpuszczalnik ftalowy cechuje go bardzo dobra rozpuszczalność lakierów, farb i klejów pochodzących z grupy wyrobów ftalowych. Nadaje się do mycia narzędzi malarskich.

 • Rozpuszczalnik ksylenowy uniwersalny produkt wykorzystywany do rozcieńczania wielu substancji jak na przykład farby, lakiery epoksydowe i akrylowe, kleje.

 • Rozpuszczalnik karbamidowy stosowany do rozcieńczania wyrobów karbamidowych oraz ftalowych, takich jak farby, kleje czy też lakiery. Sprawdza się również podczas mycia zabrudzonych narzędzi po malowaniu. 

 • Wysokowrzące rozpuszczalniki estrowe mające zastosowanie jako zmywacz żywic, farb i lakierów, rozpuszczalnik do żywic: akrylowych, uretanowych, poliestrowych, winyloacetalowych, alkidowych, fenolowych, epoksydowych, styrenowych.

 • Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do lakierów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania, do lakierów olejnych, ftalowych i farb bitumicznych

 • Rozcieńczalnik epoksydowy do rozcieńczania farb do gruntowania, do emalii i lakierów epoksydowych chemoodpornych.

 • Rozcieńczalnik Ftalowo-karbamidowy przeznaczony do rozcieńczania wyrobów ftalowo – karbamidowych, farb, lakierów olejnych, klejów, mas uszczelniających

 • Rozcieńczalnik Lakowy do rozcieńczania farb i lakierów olejnych, ftalowych oraz mas antykorozyjnych asfaltowych  i bitumicznych

 • Rozcieńczalnik Uniwersalny Do rozcieńczania szerokiej gamy farb i lakierów: olejnych, ftalowych, nitro, chemoutwardzalnych, poliwinylowych, chlorokauczukowych.

 • Rozcieńczalniki-zmywacze stosowane w przemyśle farb i lakierów, metalowym, gumowym; w pralniach chemicznych i garbarniach; w warsztatach samochodowych do mycia i odtłuszczania, do czyszczenia części metalowych.

 • Rozcieńczalnik NITRO do rozcieńczania lakierów nitrocelulozowych, do rozcieńczania bejc, mas szpachlowych oraz do mycia sprzętu lakierniczego po aplikacji.

 • Zmywacz do silikonów  - Produkt do profesjonalnego stosowania w lakiernictwie samochodowym. Przeznaczony do mycia i odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem w celu usunięcia pozostałości silikonu, tłuszczu, oleju, wosku, kurzu itp.
Produkty Bio Oligo